V začetku oktobra začnemo z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta Prijazni do okolja, lokalno z manj odpadki. Glavni cilj projekta je na območju občin Idrija, Lgatec in Cerkno spodbuditi lokalno prebivalstvo k postopnemu prestopu k trajnostnejšim oblikam potrošništva, mobilnosti, turizma ter odgovornejšega ravnanja z odpadki. S spodbujanjem in oblikovanjem trajnostnih navad lahko gospodinjstva in posamezniki vidno prispevajo k blaženju klimatskih sprememb. Model je zastavljen tako, da ga bomo po zaključku poskušali prenesti tudi na druge lokalne skupnosti, šole ali organizacije.

Podnebne spremembe ne vplivajo več samo na planet, na katerem živimo, in njegovo biotsko raznovrstnost, ampak vedno bolj posegajo tudi v naša življenja. Klimatske spremembe pa niso edina grožnja našemu planetu. Onesnaženje voda z mikroplastiko in kemikalijami, uničevanje zemlje s fitofarmacevtskimi sredstvi  in odpadki, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst, uničevanje in prekomerno izkoriščanje vodnih virov, izsekavanje pragozdov in pretiran turizem so posledica našega potrošniškega načina življenja, ki močno vpliva na okolje.

Nove tehnologije in ustrezne politične odločitve so pomemben del soočanja z okoljskimi težavami. Največ pa je odvisno od nas samih. Z oblikovanjem okolju prijaznih in trajnostnih navad lahko gospodinjstva in posamezniki pomembno prispevamo k blaženju klimatskih sprememb.

V okviru projekta Prijazni do okolja bomo v obdobju med oktobrom in decembrom 2020 organizirali različne aktivnosti na področju odpadkov, plastike in hrane. Dejavnosti se bodo izvajale v živo na naši stojnici, ki bo postavljena v različnih krajih, in preko spleta. Aktivnosti so usmerjene v prepoznavanje naših potrošniških navad in aktivno spreminjanje kakšne od njih. Na osnovi vprašalnikov in točk na naši spletni strani bo lahko vsako posamezno gospodinjstvo ocenilo, kam se s trenutnimi življenjskimi navadami uvršča in kakšne učinke bi lahko s spreminjanjem navad dosegli. Osvojene točke lahko vnesete na plakat, ki je objavljen v sredini Idrijskih novic in ugotovite, ali ste na posameznem področju v zelenem, rumenem oranžnem ali rdečem območju.

Poleg aktivnosti smo za vas pripravili tudi spletno stran in facebook stran www.prijaznidookolja.si z različnimi informacijami, vprašalniki in aktivnostmi, ki gospodinjstvom in posameznikom pomagajo pri oblikovanju okolju prijaznih navad. Za spodbujanje kupovanja lokalne hrane smo pripravili facebook stran Zabojček Logatec, ki povezuje lokalne proizvajalce hrane in kupce. Do konca leta pa bomo pripravili tudi polnilnico za čistila, ki bo omogočala kupovanje izdelkov na rinfuzo in s tem prispevala k zmanjšanju zavržene embalaže.

Posameznike in gospodinjstva vabimo, da se priključijo našim aktivnostim, spremenijo kakšno navado ali pa se potegujejo za naziv okolju prijazno gospodinjstvo.