S pomočjo vprašalnika lahko ocenite vaše navade na področju mobilnosti. Osvojiti je mogoče 40 točk. Če dosežete več kot 35 točk, si na področju mobilnosti zaslužite naziv Okolju prijazno gospodinjstvo.

Reševanje vprašalnika je popolnoma anonimno, zato ga poskušajte rešiti čim bolj iskreno.

Vprašalnik se lahko reši večkrat. Pred začetkom aktivnosti na posameznem področju in po izvedenih aktivnostih.  Točke lahko vnesete na točkovnik plakat Prijazni do okolja, pod rubriko:

Kje smo – ocena trenutnega stanja;

Kaj smo prispevali – ocena stanja po spremembi nekaterih navad ali ocena spremembe navad, ki bi jih lahko brez težav in velikega odrekanja udejanili.

VPRAŠALNIK

Prijazni do okolja - prevoz
Deljen prevoz v avtomobilu se nanaša na vse vožnje pri katerih sta v avtomobilu vsaj dve osebi ali več.
Pri odgovoru na vprašanje se ne upoštevajo poslovni leti. Ena izmed strani, ki omogoča poravnavo naših izpustov s podporo naravi prijaznih projektov je https://www.carbonfootprint.com/.
Za naziv okolju prijazno gospodinjstvo je potrebno zbrati vsaj 35 točk.