Gospodinjstva

Enostavni predlogi:

 • Preverimo naše navade glede mobilnosti in izračunamo količino izpustov toplogrednih plinov.
 • Odrečemo se kakšni nepotrebni vožnji.
 • Združujemo opravke, da zmanjšamo število poti od doma (Npr. medtem ko peljemo psa na sprehod, opravimo še manjši nakup in obiščemo knjižnico).
 • V šolo hodimo peš ali s kolesom. 
 • Po manjših nakupih ali opravkih se odpravimo peš ali s kolesom.
 • Izpuste toplogrednih plinov na mesečni ravni zmanjšamo za 10-20%, na letni pa ne znašajo več kot 6 ton na štiri člansko gospodinjstvo. 
 • Razmislimo o različnih rešitvah za izboljšanje učinkovitosti naše mobilnosti v prihodnosti.

Naprednejši predlogi:

 • Preverimo in izračunamo za nas način življenja najbolj učinkovite načine prevozov, ki so nam na razpolago. 
 • Ne uporabljam letalskih prevozov, razen če ni nujno.
 • Za prevoz  službo uporabljamo javni prevoz, če je le mogoče.
 • Prevozna sredstva pred menjavo uporabljamo dolgo časa, vsaj 10 let.
 • Izpuste toplogrednih plinov na mesečni ravni zmanjšamo za 20-60 %, na letni ravni pa ne znašajo več kot 4 tone na gospodinjstvo. 
 • Vozimo energetsko bolj učinkovita vozila, ki izpustijo manj kot 120g CO2/km.
 • V službo se vozimo z javnimi prevoznimi sredstvi, s kolesom ali peš.
 • V službo se vozimo s polnim avtomobilom, v katerem sta vsaj še dva potnika.
 • Izpuste toplogrednih plinov na mesečni ravni zmanjšamo za več kot 60 %, na letni ravni pa ne znašajo več kot 3 tone na gospodinjstvo.  
 • Vozimo manjša učinkovita vozila, ki izpustijo manj kot 100 g (CO2/km).
 • Investiramo v obnovljive vire energije.

Društva in šole:

 • Spodbuja se organizirano udeleževanje tekmovanj.
 • Starši in otroci potujejo skupaj. 
 • Starši se dogovorijo za skupne prevoze otrok. 
 • Večje otroke se spodbuja, da na vadbo hodijo peš, s kolesom ali javnim prevozom.

Podjetja

 • Spodbujajo skupne prevoze. 
 • Omogočajo delo od doma. 
 • Spodbujajo uporabo koles (za prevoz na delo ali malico).