Gospodinjstvo

Začetni nivo:

 • Na spletni strani lokalnega komunalnega podjetja preverimo, kaj sodi in kaj ne sodi v določen zabojnik za odpadke.
 • Doma pripravimo zbirna mesta za ločeno zbiranje osnovnih odpadkov:
 1. mešani odpadki
 2. mešana embalaža
 3. papir
 4. steklo
 5. biološki odpadki (zabojnik ali kompostnik)

Količino nekoristnih odpadkov zmanjšamo za do 50%.

Nadaljevalni nivo:

 1. Poleg zbirnih mest za osnovno ločevanje odpadkov, doma pripravimo tudi zbirna mesta za ločeno zbiranje naslednjih odpadkov:
 2.  
 3. elektronski odpadki
 4. nevarni odpadki
 5. uporaben tekstil
 6. odpadno jedilno olje
 7. uporabni predmeti
 8. kosovni odpadki (uničeni predmeti, les, kovina…)
 • Vestno ločujemo vse odpadke.
 • Zmanjšamo količino mešanih odpadkov za 60-80%.R
 • Razmislimo o ponovni uporabi nekatere embalaže, tekstila itd.
 • Preverimo, kako bi lahko odpadke preprečili
 • V lokalnem okolju raziščimo, kakšne so možnosti za preprečevanje odpadkov

Napredni nivo:

 • Preprečimo nastanek odpadkov, kjer le lahko 
 • Zmanjšamo količino mešanih odpadkov za 80-90%
 • Ponovno uporabljamo embalažo
 • Z različnimi ukrepi zmanjšamo količino vseh odpadkov

Društva in šole

 • Organiziramo izmenjevalnice ali kotičke za izmenjavo športne in druge opreme
 • Povprašajmo starejše športne prijetelje iz kluba, če imajo morda doma športno opremo, ki so jo prerasli in je ne potrebujejo več.
 • Skrbno skrbimo za športne rekvizite, da bodo čim dlje zdržali in bodo dolgo lahko na voljo tudi drugim.
 • Na treninge prinašamo bidone in si vodo nalijmo iz pipe
 • Izogibajmo se pijači iz plastenk ali tetrapakov.
 • Malico si pripravimo v škatlah za malico (t.i. lunchbox) in jih ne zavijajmo v aluminijasto folijo ali strech folijo. Če si sendviče pripravimo v alu folijo, bodimo pozorni, da folije na odvržemo v prvi smetnjak, temveč da poiščemo zabojnik za embalažo
 • poskušamo uporabljati čim več bombažnih oblačil za treninge in se poskušamo izogibati sintetičnim oblačilom. Pogosto pranje sintetičnih oblačil spušča  preko pralnega stroja v vodo sintetična mikrovlakna, ki so jih našli že v ustekleničeni vodi.
 • Namesto prigrizkov, si od doma prinesimo sadje ali si sami pripravimo energijske ploščice. 
 • Poiščite v okolici ekološki otok in odpadke odlagajte tam. Vso embalažo, ki jo ‘’pridelamo’’ moramo odložiti v zabojnike za embalažo. 
 • Če v športni dvorani nimate košev za ločevanje embalaže, o tem obvestite upravnike, da bo pripravil koše za embalažo, papir, biološke odpadke in preostanek odpadkov.
 • Pomembno je, da tudi čistilka ali čistilec, ki čisti športno dvorano razume, da je ločevanje pomembno. Pogosto se zgodi, da ločeno zbrane odpadke iz zabojnikov strese v eno vrečo in vrže med nekoristne odpadke. To ni prav!
 • Predlagajmo vodjam tekmovanj, da razmislijo o nagradah na tekmovanjih. ali res potrebujemo toliko drobnarij v darilnih vrečkah – baloni, svinčniki… itd. Morda bi nam lahko podarili kupone za ogled bližnjega muzeja, bazena itd.

Podjetja:

 • namesto brisačk namestimo sušilce rok v stranišča
 • pripravimo kompostnik za brisačke in bioodpadke od malice
 • pripravimo koše za ločevanje
 • po malico hodimo s vojimi posodami, če malicamo v podjetju si hrano prinesemo od doma
 • uporabljamo keramične skodelice za kavo
 • če imamo avtomat za kavo, pozovemo dobavitelja, da nam omogoči, da uporabljamo svojo keramično skodelico, namesto plastičnih kozarčkov