Vprašalniki, ki smo jih pripravili na spletni strani Prijazni do okolja, so v prvi vrsti namenjeni prepoznavanju naših navad. Vprašalnike smo pripravili na tistih področjih, kjer lahko, s spreminjanjem našega življenjskega stila, vidno prispevamo k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Glavni namen vprašalnikov torej ni pridobitev statistično preverljivih rezultatov, ampak izpostavljanje nekaterih glavnih problemov in navad na področju prometa, hrane, domovanja, odpadkov, plastike, mode in potovanj. Z reševanjem vprašalnika lahko vsako gospodinjstvo ali posameznik oceni svoje navade in ugotovi, kako bi lahko oblikoval okolju prijaznejši življenjski stil.

Rezultate posameznih vprašanj si lahko ogledate v nadaljevanju.

You must include a field id or key in your graph shortcode.