S pomočjo vprašalnika lahko ocenite vaše navade na področju doma. Osvojiti je mogoče 40 točk. Če dosežete več kot 35 točk, si na področju doma zaslužite naziv Okolju prijazno gospodinjstvo.

Reševanje vprašalnika je popolnoma anonimno, zato ga poskušajte rešiti čim bolj iskreno.

Vprašalnik se lahko reši večkrat. Pred začetkom aktivnosti na posameznem področju in po izvedenih aktivnostih.  Točke lahko vnesete na točkovnik plakat Prijazni do okolja, pod rubriko:

Kje smo – ocena trenutnega stanja;

Kaj smo prispevali – ocena stanja po spremembi nekaterih navad ali ocena spremembe navad, ki bi jih lahko brez težav in velikega odrekanja udejanili.

VPRAŠALNIK

Prijazni do okolja - poraba energije
Za naziv okolju prijazno gospodinjstvo je potrebno zbrati vsaj 35 točk.