Vprašalniki, ki smo jih pripravili na spletni strani Prijazni do okolja, so v prvi vrsti namenjeni prepoznavanju naših navad. Vprašalnike smo pripravili na tistih področjih, kjer lahko, s spreminjanjem našega življenjskega stila, vidno prispevamo k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje. Glavni namen vprašalnikov torej ni pridobitev statistično preverljivih rezultatov, ampak izpostavljanje nekaterih glavnih problemov in navad na področju prometa, hrane, domovanja, odpadkov, plastike, mode in potovanj. Z reševanjem vprašalnika lahko vsako gospodinjstvo ali posameznik oceni svoje navade in ugotovi, kako bi lahko oblikoval okolju prijaznejši življenjski stil.

Pri vsakem vprašalniku je mogoče osvojiti 40 točk, 35 točk pa predstavlja mejo, ki določa okolju prijazne navade. Po 250 rešenih vprašalnikih je povprečno število osvojenih točk 28. Kar 14 % rešenih vprašalnikov je doseglo 35 točk ali več. Zanimiv podatek je tudi, da je v povprečju kar 60 % oseb, ki so rešile vprašalnike, pri posameznih vprašanjih izbralo naravi najbolj prijazno možnost, 60 % vprašanih ne kupuje v trgovinah s hitro modo, 78 % se zaveda pomena rabljenih oblačil in jih občasno tudi kupuje in 61 % jih dobro pozna problematiko hitre mode.

Vzorec najbrž ni reprezentativen za celotno populacijo. 

Če bi rezultati vprašalnikov veljali za celotno populacijo, bi lahko sklepali, da so se naše navade na področju hitre mode že zelo spremenile in postale okolju bolj prijazne. Žal na osnovi trenutnih rezultatov težko sklepamo na kaj takega. Ker smo vprašalnik objavili predvsem preko facebook strani Prijazni do okolja, so ga izpolnila predvsem tista gospodinjstva in posamezniki, ki so tudi sicer angažirani na področju hitre mode. Realna slika naših navad na področju mode je gotovo precej slabša. V primeru, da bodo vprašalnik rešila tudi gospodinjstva in posamezniki, ki problematike mode ne poznajo, se bodo rezultati poslabšali. Kljub temu pa lahko na osnovi trenutnih rezultatov ugotovimo, da se veliko ljudi zaveda okoljskih problemov na področju hitre mode in da so pri iskanju rešitev pripravljeni spreminjati tudi lastne navade in prepričanja.

Rezultate posameznih vprašanj si lahko ogledate v nadaljevanju.