Dnevne migracije s podeželja v mesta, prevozi po nakupih in izleti, čezoceanski leti, kratke poti po nakupih, obiski, potovanja. Promet predstavlja kar 34 % izpustov toplogrednih plinov povprečnega gospodinjstva. Uporabljajmo vlake in javni prevoz, vozimo manjše varčnejše avtomobile, v katerih se vozi več potnikov.

Prevozna sredstva so del našega življenja, omogočajo nam preživetje, svobodo in praktično uporabnost. Avtomobili in motorna kolesa so hkrati statusni simbol in naš hobi. Moderen način že vnaprej predvideva, da smo mobilni, kar pa ima visoko okoljsko ceno.  Promet s 34 % predstavlja glavni vir toplogrednih plinov v gospodinjstvih (1) in hkrati 30 % vseh izpustov toplogrednih plinov v EU (2). Promet ne vpliva negativno samo na okolje, ampak je škodljiv tudi za naše zdravje. V Franciji, Švici in Avstriji so ugotovili, da lahko šest odstotkov vseh smrti letno povzroči  izpostavljenost onesnaženemu zraku, kar je dvakrat več, kot je žrtev prometnih nesreč. Na osnovi rezultatov raziskav so tudi  ocenili, da v Evropi vsako leto do 100.000 ljudi predčasno umre za posledicami izpostavljenosti onesnaženemu zraku, ki ga povzroča promet (3). Z bolj  premišljeno mobilnostjo lahko v gospodinjstvih močno vplivamo na izpuste toplogrednih plinov na tem področju.

Premišljena mobilnost – avtomobil, avtobus ali vlak

Pri prometu se srečujemo z dvema glavnima vprašanjema in odločitvama: z vrsto prevoza in količino poti. Za okolju čim bolj prijazno določanje potrebujemo nekaj osnovnih podatkov, ki nam lahko pomagajo pri odločitvah.

Prevozi z avtomobili so s 43 % glavni vir toplogrednih plinov na področju prometa. Prevozi s tovornjaki so z 18 % na drugem mestu, letalski in ladijski prevozi pa s 14 % skupaj na tretjem (slika 1). Gospodinjstva in posamezniki lahko na tovorni ladijski in  kamionski prevoz vplivamo predvsem posredno, tako da kupujemo manj in da več posegamo po lokalnih proizvodih.  Največji neposreden vpliv pa imamo pri svojih prevozih z avtomobili, letali in potniškimi ladjami (križarkami).  

Slika 1: Izpusti toplogrednih plinov za različne načine transporta (4) 

Odločitev o vrsti prevoza

Da  bi ugotovili, kako lahko posamezni tipi prevozov vplivajo na izpuste toplogrednih plinov posameznega gospodinjstva, je najbolje, da naredimo nekaj izračunov, pri čemer bomo upoštevali izpuste toplogrednih plinov, ki jih je objavil BBC (slika 2), in kalkulator za izračun izpustov letalskih prevozov:

  • z povratnim letom štiričlanske družine iz Ljubljane do Berlina bi proizvedli 1,4 tone toplogrednih izpustov,
  • z avtomobilom srednjega razreda, ki proizvede 170 CO2 g/km, bi proizvedli 340 kg ,  
  • z običajnimi potniškimi vlaki 320 kg,
  • z avtobusom 200 kg,
  • z varčnim Evro star vlakom 40 kg,

Odločitev o izbiri prevoza je torej zelo odvisna od možnosti. Če bi bila Evropa prepletena z učinkovitimi železniškimi progami, bi bila lahko potovanja okolju dokaj prijazna. Ker javni prevoz ni povsod urejen, je prevoz z avtomobilom pogosto edina možnost, ki pa je ob določenih pogojih lahko za okolje sprejemljiva. Avtomobil, ki prevaža 4 ali več oseb, je dokaj učinkovito prevozno sredstvo, še posebej, če vozimo manjši, učinkovitejši avtomobil, ki proizvede okoli 100 g co2/km in v katerem se  peljejo 4 osebe. Taka vrsta bi bila s 25 Co2 g/km celo učinkovitejša kot javni prevozi.

Slika 2:Izpusti toplogrednih plinov za različne oblike prevoznih sredstev na osebo na  kilometer. (5)

Število potnikov je pomembnejše od vrste goriva

Na učinkovitost avtomobila najbolj vplivajo: število potnikov, velikost avtomobila in na koncu vrsta goriva, ki se ga uporablja. (6) Tudi popolnoma električna vozila ali priklopni hibridi niso nujno najboljša izbira. Pri izbiri okolju prijaznega avtomobila je potrebno upoštevati tudi izpuste toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in reciklaži avtomobila. Ti namreč niso zanemarljivi. Pri majhnih avtomobilih se pri izdelavi v ozračje izpusti okoli 6 t toplogrednih plinov, za boljša in večja vozila pa okoli 10 t ali več. Trenutno se pri izdelavi električnih avtomobilov v ozračje izpusti bistveno več toplogrednih plinov kot pri izdelavi klasičnih avtomobilov. Količina izpustov je tesno povezana z velikostjo baterije (7). Za Renault Zoe z 22 kwh baterijo  izpustimo 10 t za 100 kwh, za Tesla model S pa 24 t. Pri primerjavi vpliva različnih tipov avtomobilov na okolje je zato potrebno upoštevati tudi te izpuste, ki nastanejo pri izdelavi. Uporabimo lahko izračun (slika 3), ki primerja izpuste toplogrednih plinov za različne tipe avtomobilov do prevoženih 220 000 km (8). Pri izračunu niso prikazani samo izpusti, ki so povezani s porabo goriva, ampak tudi ostali izpusti, ki so povezani z izdelavo in proizvodnjo goriva.  

Iz grafa 3 lahko razberemo,  da po 220 000 prevoženih km bencinski avtomobil proizvede približno 230 g co2/km, avtomobil z dizelskim motorjem 190 g co2/km, električni avtomobil, ki ga polnimo z elektriko, pridobljeno iz termoelektrarn, 300 g co2/km, iz mešanih virov 170 g co2/km in električni avtomobil, ki ga napolnimo z elektriko, pridobljeno iz obnovljivih virov, 80 g co2/km. Električni avtomobili postajajo okolju prijaznejši z dodatnim številom kilometrov in z dodajanjem zelenih virov v električno mešanico. Električni avtomobili bodo kljub temu težko rešili vse težave, ki jih okolju povzroča naša potreba po mobilnosti. Gospodinjstvo ali posameznik lahko deluje bolj okolju prijazno z izbiro primerne velikosti avtomobila in številom potnikov v avtomobilu.  

Velikost je pomembna

Velikost prav gotovo šteje. Z vidika prijaznosti do okolja pa velja ravno obratno kot pri naši običajni  asociaciji ob pomenu velikosti. Z vidika okolja je namreč manjše boljše od večjega. Ne glede na to, ali vozimo avtomobil z motorjem na notranje izgorevanje ali električno vozilo.

Če primerjamo malega citroena C1 (85 g co2/km) in Toyoto Land Cruiser (200 gco2/km), z malčkom po 220.000 prevoženih kilometrih skupaj s proizvodnjo, predelavo goriva  ustvarimo 28 ton toplogrednih izpustov, s Toyoto Land Cruiser pa 60 ton. Čeprav C1 ni ravno najprimernejši za dolga družinska potovanja, lahko z njim opravimo večino poti. Za daljša družinska potovanja pa lahko avtomobil tudi najamemo.  

Slika 3:  Co2 izpusti posameznih tipov vozil po prevoženih 220000 km. (9) 


Odločitev o dolžini poti

Število prevoženih kilometrov je glavni vir izpustov toplogrednih plinov. Da bi povprečna štiričlanska družina iz projekta Hope (1) omejila izpuste na 2,5 tone letno na osebo, torej 10 ton na gospodinjstvo, in bi vsa področja, ki vplivajo na izpuste, enakomerno zmanjšala, bi lahko na letni ravni proizvedla 3,4 tone izpustov, povezanih z mobilnostjo.  Če bi se prevažali s citroenom C1 ali podobno varčnim avtomobilom in bi z njim prevozili vsaj 220000 km, bi lahko z njim letno prevozili skoraj 30.000 km in bi pri tem še vedno ostali znotraj 3,4 tone letnih izpustov posameznega gospodinjstva na področju mobilnosti. S Toyoto Land Cruiser bi omenjeno letno kvoto toplogrednih plinov pridelali že pri 13.000 km.  V primeru uporabe letalskih prevozov bo štiričlanska družina že z enim poletom iz Ljubljane v London porabila več kot polovico priporočenih letnih izpustov, povezanih z mobilnostjo (2 toni).    

30.000 prevoženih kilometrov letno za posamezno gospodinjstvo ni tako malo. Navadno največji delež toplogrednih plinov gospodinjstva prispevajo zaradi prevoza na delo.  Če se na delo ne vozimo sami, ampak si prevoz delimo, delamo od doma ali uporabljamo javna prevozna sredstva, lahko na tem področju precej privarčujemo. Prav tako lahko bolj mobilna gospodinjstva več privarčujejo na področju prehrane in energetske učinkovitosti doma in si s  tem prislužijo bonus na nivoju mobilnosti.     

Ker pa je količina izpustov toplogrednih plinov zaradi mobilnosti odvisna od mnogih dejavnikov in posamezna gospodinjstva niso primerljiva med seboj, v projektu Prijazni do okolja izpostavljamo predvsem odstotek zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za posamezno gospodinjstvo, torej dober namen in pripravljenost na spremembe naših navad na področju mobilnosti.  

Viri:

(1) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618310314

(2) https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12

(3) http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/data-and-statistics/air-pollution-and-climate-change2

(4)https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics

(5) https://www.bbc.com/news/science-environment-49349566

(6)https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_04_CO2_emissions_cars_The_facts_report_final_0_0.pdf

(7)https://www.ivl.se/download/18.5922281715bdaebede9559/1496046218976/C243+The+life+cycle+energy+consumption+and+CO2+emissions+from+lithium+ion+batteries+.pdf

(8) https://www.researchgate.net/figure/Range-of-life-cycle-CO2-emissions-for-different-vehicle-and-fuel-types-European-Energy_fig3_328108922

(9) https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2017/infographics/range-of-life-cycle-co2/view

(10) Which form of transport has the smallest carbon footprint? – Our World in Data

(11) news-25755-pnue-rapport-green-energy.pdf (actu-environnement.com)