S pomočjo vprašalnika lahko ocenite vaše navade na področju hrane. Osvojiti je mogoče 40 točk. Če dosežete več kot 35 točk, si na področju hrane zaslužite naziv Okolju prijazno gospodinjstvo.

Reševanje vprašalnika je popolnoma anonimno, zato ga poskušajte rešiti čim bolj iskreno.

Vprašalnik se lahko reši večkrat. Pred začetkom aktivnosti na posameznem področju in po izvedenih aktivnostih.  Točke lahko vnesete na točkovnik plakat Prijazni do okolja, pod rubriko:

Kje smo – ocena trenutnega stanja;

Kaj smo prispevali – ocena stanja po spremembi nekaterih navad ali ocena spremembe navad, ki bi jih lahko brez težav in velikega odrekanja udejanili.

VPRAŠALNIK

Prijazni do okolja - prehrambene navade
Za naziv okolju prijazno gospodinjstvo je potrebno zbrati vsaj 35 točk.
V svetovnem merilu je povprečna količina zaužitega mesa na posameznika na teden 0,8 kg.
V svetovnem merilu je povprečna količina zavržene hrane na posameznika na teden 1,5 kg.