Pridelava in potrošnja hrane sta eden glavnih virov toplogrednih plinov in tudi onesnaževanja in obremenjevanja okolja. Gospodinjstva in posamezniki se lahko z velikim vplivom, ki ga ima sektor prehrane na podnebje, soočimo na treh glavnih področjih. Omejimo in zmanjšamo uporabo mesa in mesnih izdelkov ter drugih okolju neprijaznih živil, zavržemo manj hrane in kupujemo sezonska in lokalno pridelana živila.