Projekt Prijazni do okolja vključuje:

1. Izobraževalna platforma za učitelje. Izobraževalne vsebine za 7 različnih področij, pomembnih za spopadanje s podnebnimi spremembami in onesnaževanjem okolja.
2. Pripravljene predstavitve posameznih tem za EKO predstavnike (osnovnošolce in dijake).
3. Pregled obstoječih in priprava novih materialov in dejavnosti (predstavitve, video posnetki, vključenost lokalne skupnosti, medgeneracijsko sodelovanje.)
4. Izobraževanje osnovnošolcev in dijakov s pomočjo EKO predstavnikov.
5. Tedenske aktivnosti za gospodinjstva. Preverjanje življenjskih navad s pomočjo vprašalnikov.
6. Izračun emisij toplogrednih plinov za mobilnost, hrano, dom in potovanja.
7. Spremljanja osebnih rezultatov in primerjave z drugimi preko platforme Moje spretnosti.

 

Proces implementacije: