Naš kalkulator je še v izdelav. Za oceno izpustov toplogrednih plinov lahko uporabite:

 

Umanotera

Izračunaj svoj ogljični odtis

 

Carbonfootprint

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx