Skupaj z našimi otroki vzpostavimo okolju prijazne življenjske vrednote in navade

Glavni cilj projekta Prijazni do okolja je vzpostavit trajnostne vrednote in okolju prijazne življenjske navade in prepričanja. Projekt se izvaja z izobraževanjem in aktivacijo otrok ter mladostnikov, ki naj bi postali gonilna sila projekta. Na podlagi njihovih dejavnosti se v projekt vključujejo tudi njihovi starši in celotna  lokalna skupnost.

Ker po nekaterih raziskavah gospodinjstva in posamezniki kot končni potrošniki, prispevamo kar 70 % izpustov toplogrednih plinov in proizvedemo večino odpadkov, lahko s spremembo naših vrednot in navad ter uporabo okolju bolj prijaznih tehnologij, naredimo pomemben korak k vzpostavitvi okolju bolj prijazne družbe.

Kako postanemo okolju prijazno gospodinjstvo?

Prijavite se v aplikacijo Moje spretnosti. Rešite vprašalnike, ki se nanašajo na vaše navade na različnih področjih in ocenite izpuste toplogrednih plinov za področja mobilnosti, prehrane in doma. S pomočjo vprašalnikov ugotovite kam se s trenutnimi življenjskimi navadami uvrščate.

Da bi posamezno gospodinjstvo pridobilo naziv okolju prijazno gospodinjstvo, mora pri vprašalnikih o življenjskih navadah v povprečju zbrati vsaj 35 točk. Pri izračunu letnega izpusta toplogrednih plinov ne sme preseči 2,5 tone izpustov in ne sme proizvesti več kot 100 kg nekoristnih odpadkov na posameznega družinskega člana.

Postanite aktivni !

Priključite se naši facebook strani Prijazni do okolja | Facebook .

Sledite našim aktivnostim preko spletne strani in lokalnih medijev.

Preberite članke, ki smo jih za vas pripravili za posamezna področja.

Komentirajte in dodajte svoje predloge in nam na ta način pomagajte izboljšati program.

Pomagajte nam pri prenosu projekta na šole. Projekt je zasnovan tako, da lahko otroci in mladostniki postanejo gonilna sila projekta.

Plakat Prijazni do okolja