Okolju prijazno gospodinjstvo

Projekt Prijazni do okolja smo prilagodili tako, da je v prvi vrsti namenjen gospodinjstvom, ker po nekaterih raziskavah prav gospodinjstva kot končni potrošnik, prispevajo kar 70 % izpustov toplogrednih plinov. S spremembo svojih navad in uporabo okolju bolj prijaznih tehnologij, lahko  gospodinjstva naredimo pomemben korak k vzpostavitvi okolju bolj prijazne družbe. V okviru projekta Prijazni do okolja smo in bomo pripravili:

  • vprašalnike o naših navadah na sedmih področjih, kjer imajo človeške dejavnosti močan vpliv na okolje;
  • predloge aktivnosti za posamezna področja, ki nam pomagajo spremeniti naš življenjski stil;
  • izračune izpustov toplogrednih plinov;
  • vodene aktivnosti, ki jih bomo izvajali v živo, preko video vsebin, spletne in facebook strani in se bodo osredotočale na enega izmed 7 področij.

Kako lahko sodelujemo?

Priključite se naši skupini na facebooku.

Sledite našim aktivnostim preko spletne strani in lokalnih medijev. Rešite vprašalnike in ugotovite, kam se s trenutnimi življenjskimi navadami uvrščate in kaj bi lahko spremenili. Pri vsakem vprašalniku je mogoče osvojiti 40 točk. Na plakat lahko vnesete svoj trenutni rezultat. Po enem mesecu ponovno izpolnite vprašalnik in primerjajte rezultata.

S pomočjo kalkulatorja za izračun toplogrednih plinov ocenite količino vaših letnih izpustov na posameznega člana gospodinjstva in razmislite, kako bi jih lahko zmanjšali.

Preberite članke, ki smo jih za vas pripravili za posamezna področja. Komentirajte in dodajte svoje predloge in nam na ta način pomagajte izboljšati program.

Pomagajte nam pri prenosu projekta na šole. Projekt je zasnovan tako, da lahko otroci in mladostniki postanejo gonilna sila projekta.

Kako postanemo okolju prijazno gospodinjstvo?

Čeprav je glavni moto projekta, da je pomembno sodelovati, smo si vendar zastavili ambiciozen cilj, ki ga ni mogoče doseči čez noč.

Da bi posamezno gospodinjstvo pridobilo naziv okolju prijazno gospodinjstvo, mora pri vprašalnikih o življenjskih navadah v povprečju zbrati vsaj 35 točk. Pri izračunu letnega izpusta toplogrednih plinov ne sme preseči 2,5 tone izpustov in ne sme proizvesti več kot 100 kg nekoristnih odpadkov na posameznega družinskega člana.

Plakat Prijazni do okolja