Skip to main content

NAGOVOR

Soočanje s podnebnimi spremembami bi morala prioriteta moderne družbe.

PREDSTAVITEV METODE

Izobraževano vadbeni model vsebuje osnovne informacije in različne vprašalnike, aktivnosti in izračune našega vpliva na okolje.

POSTANIMO OKOLJU PRIJAZNO GOSPODINJSTVO

Vsaj 35 točk pri vprašalnikih. Manj kot 100 kg nekoristnih odpadkov in manj kot 2,5 toni izpustov toplogrednih plinov na osebo na leto.