Skip to main content

Plakat Prijazni do okolja

Plakat Prijazni do okolja

Ekipa “Prijazni do okolja” je pripravila plakat na katerem so izpostavljana glavna področja na katerih lahko gospodinjstva zmanjšajo svoj vpliv na okolje. Plakat smo 25.9. 2020 izdali v Idrijskih novicah. Na spletni strani www.idrija.com si lahko preberete tudi kratek članek o namenu projekta Prijazni do okolja. S pomočjo vprašalnikov, ki so dosegljivi pod posameznimi področji […]

Začetek projekta Prijazni do okolja, lok

V začetku oktobra začnemo z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta Prijazni do okolja, lokalno z manj odpadki. Glavni cilj projekta je na območju občin Idrija, Lgatec in Cerkno spodbuditi lokalno prebivalstvo k postopnemu prestopu k trajnostnejšim oblikam potrošništva, mobilnosti, turizma ter odgovornejšega ravnanja z odpadki. S spodbujanjem in oblikovanjem trajnostnih navad lahko gospodinjstva in posamezniki […]